Om oss

Sedan är 2012 är det Olle Fernaeus som äger och driver målerifirma Åke Borggren AB, han har många års erfarenhet av yrket, startade som målare 1976.

Nöjd-Kund-Garanti

Att köpa måleri av Måleriföretagens medlemmar har nu blivit ännu tryggare

För konsumenter, dvs. privatpersoner som köper måleritjänster finns konsumenttjänstlagen som skydd för deras rättigheter. Men till skillnad mot vad många tror finns ingen lagstadgad garanti i konsumenttjänstlagen.

Måleriföretagen erbjuder därför en utökad garanti på arbeten utförda av våra medlemsföretag - vår egen Nöjd-Kund-Garanti. Garantin är en tydlig manifestation från Måleriföretagens sida som syftar till att ge kunderna trygghet och att understryka medlemsföretagens höga kvalitet.

Läs mer